Tietosuoja­seloste

Haluamme pitää kaikki tietosi visusti turvassa! Alta voit tutustua tarkemmin, kuinka me tietojasi käytämme ja suojelemme.

Tietosuoja­seloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

UolevIT
Y-tunnus: 2879097-2

Väinämöisentie 47 A 30,
96300 Rovaniemi

Puh. +358 44 596 4289
[email protected]

2. Yhteyshenkilö

Jani Alakurtti
Puh. +358 44 596 4289
[email protected]

3. Rekisterin nimi

UolevIT suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

UolevIT käyttää kerättyjä henkilötietoja suoramarkkinointiin, asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kootaan asiakkaan antamia tietoja, joita käytetään ensisijaisesti suoramarkkinointiin. Henkilötietoja asiakkaalta kerätään seuraavasti: nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköposti. Henkilötietojen lisäksi asiakkaalta voidaan kerätä tietoa asiointien ajankohdista ja ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä kokoaa rekisteriin ne tiedot, jotka asiakas itse antaa UolevIT:lle suoramarkkinointia varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

UolevIT ei luovuta tietoja muuhun kuin UolevIT:n myyjien ja markkinointihenkilöiden käyttöön kohdassa 4 mainittuun tarkoitukseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallentuvat UolevIT:n palvelimelle, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterit sijaitsevat lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus

Tietonsa UolevIT:lle luovuttaneilla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, yhteystiedot kohdassa 2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

UolevIT korjaa tai poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi myös itse vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Ohita kilpailijat verkossa tekemällä yhteistyötä meidän kanssamme!

Pin It on Pinterest